Sponsoring-marketing

Een succesvolle en meetbare optie

Binnen de verschillende mogelijkheden die er zijn om tot naamsbekendheid, imageopbouw en daarmee meerwaarde beleving te komen is sponsoring-marketing een van de activiteiten die sterk wordt onderschat. De eerder genoemde effecten kunnen echter in relatie tot het budget een meervoud opleveren ten opzichte van traditionele media! De belangrijkste reden voor de onderwaardering van sponsoring komt veelal door gebrek aan kennis bij zowel sponsor als gesponsorde.

Voor zowel sponsor als gesponsorde is wederzijds begrip en interesse in elkaars belangen essentieel. Dit om tot een juiste en transparante vastlegging en sponsoring-uitvoering te komen. ERMC heeft een uniek, maar vooral ook pragmatisch, reeds bewezen methode ontwikkeld (SPM-model) om sponsoring-marketing te overwegen, prognotiseren, vast te leggen in contracten, effectief en gemotiveerd uit te voeren, tussentijds te evalueren, bij te sturen en verder te optimaliseren. Het instrument sponsoring wordt door ERMC transparant en resulaatgericht ingezet.

Voor meer informatie kijk op: WWW.BELEVINGSMARKETING.COM of neem contact op via: INFO@SPONSORING-MARKETING.NL